Cialis bijsluiter

 

Hoe wordt Cialis ingenomen?


Volg bij inname van Cialis nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. De gebruikelijke dosering is één 10 mg tablet voor de seksuele activiteit. Als het effect hiervan te laag is, kan uw dosis verhoogd worden tot 20 mg. Tabletten Cialis moeten via de mond worden ingenomen. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. U kunt Cialis met of zonder voedsel gebruiken.

U kunt een Cialis tablet tenminste 30 minuten voor seksuele activiteit innemen. Cialis kan nog steeds effectief zijn tot 36 uur na inname van de tablet. Het is belangrijk te weten dat Cialis niet werkt als er geen seksuele stimulatie is. U en uw partner dienen samen tot voorspel te komen, net als wanneer u geen geneesmiddel zou gebruiken voor erectiestoornissen.

Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op de mogelijkheid om een erectie te krijgen. Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw bloeddruk verlagen. Als u Cialis hebt ingenomen, of u bent van plan Cialis in te nemen, vermijd dan buitensporig drinken (alcoholspiegel in het bloed van 0,08% of hoger), aangezien dit het risico van duizeligheid bij opstaan kan versterken.

U mag Cialis NIET vaker dan eenmaal per dag gebruiken. Voortdurend dagelijks gebruik van Cialis gedurende meer dan een paar dagen wordt sterk afgeraden, omdat de veiligheid van langdurig dagelijks gebruik niet is vastgesteld en ook omdat het effect van Cialis gewoonlijk langer dan één dag aanhoudt.

Vertel het uw arts wanneer u meer Cialis heeft gebruikt dan zou moeten. 

Mogelijke bijwerkingen Cialis


Zie www.dokteronline.com/cialis/bijwerkingen

Hoe bewaart u Cialis


Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Bewaar in de oorspronkelijke verpakking.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de verpakking en blister.